Jeroen Laarakkers. Klokkenluider. Adviseur. Woordvoerder.

Veel gebruikte managementtrucs

Voorbeeld

Negeren

Uw manager haalt het probleem van de agenda, brengt het niet ter sprake of praat er overheen. Typische signalen: Ik neem er kennis van. of Laten we naar de toekomst kijken. of Dat is toch allemaal al vastgesteld? of We hebben een zorgvuldige procedure doorlopen. of nog botter: Nee, daar gaan we het niet over hebben.

Bagatelliseren

Uw manager maakt het probleem steeds kleiner door het te verkruimelen. Typische signalen: Laten we eens zin voor zin door deze tekst lopen. of Dan blijft voor mij over... of Waar gaat het nou helemaal over?

Ontkennen

Uw manager doet net alsof er helemaal geen probleem is. Typische signalen: Dat is jouw mening. (en dus niet zijn mening) of Dat zien wij toch heel anders. of Dat was toch al opgelost?

Tijdrekken

Uw manager laat het probleem gewoon op de plank liggen. Hij neemt weken, maanden of zelfs jaren de tijd voor brieven, mails en talloze gesprekken (vaak in wisselende samenstellingen), zonder daadwerkelijke progressie. Typische signalen: Laten we terug gaan naar het begin... of Kun je jouw kant van de zaak nog eens toelichten? of Laten we er nog eens doorheen lopen...

Verdraaien van feiten

Uw manager presenteert de feiten ten onrechte in zijn voordeel door verdraaiing. Typische signalen: Ik lees dit als... of In mijn beleving... of We hebben dit samen doorgenomen... (en hij geeft vervolgens de onjuiste weergave die hem beter uitkomt) en ...toen waren wij het eens.

Jokken

Uw manager vertelt feitelijke onwaarheden in zijn voordeel. Typische signalen: Niemand vindt dat jij gelijk hebt. of Wij willen jou ondanks alles natuurlijk graag behouden. of Wij doen ons uiterste best om dit op te lossen. (terwijl de feiten het tegendeel bewijzen).

Beschuldigen

Uw manager gebruikt valse beschuldigingen, om er (later) voordeel uit te halen. Typische signalen: Jij werkt niet mee aan reïntegratie. of Jij bent negatief. of Jij doet moeilijk. of Jij hebt deze kwestie wel erg opgeblazen.

Woorden in de mond leggen

Uw manager zegt wat hem uitkomt wat u zogenaamd gezegd zou hebben, om er (later) voordeel uit te halen. Typische signalen: Als jij zegt... of Ik hoor jou zeggen dat... of Jij hebt toch aangegeven dat je liever weg wilt?

Manipuleren

Uw manager kan een scala aan drogredenen gebruiken om zijn standpunt (ogenschijnlijk) te onderbouwen, maar zijn redenering klopt niet. Voorbeelden: Jij hebt geen gelijk, want iedereen accepteert deze regels. of Jij zit er naast, want dat staat in ons dossier. of Meerdere managers hebben hier zorgvuldig naar gekeken, en komen tot dezelfde conclusie. of Dus jij beweert dat ik niet functioneer? als je een target onredelijk vindt.

Kleineren

Uw manager behandelt u als een kleuter. Typische signalen: Ik zal het je nogmaals uitleggen. (alsof u dom bent) of Ik zeg het je nou voor de zoveelste keer. (alsof u ongehoorzaam bent) of Daar hebben we hem weer! (voor gek zetten).

Irritatie spelen

Uw manager doet net alsof u een lastpak bent. Typische signalen: Hoe vaak moeten we dit nou nog bespreken? of nog botter: Nu is het genoeg geweest!

Arrogantie van de macht

Uw manager weigert botweg een gesprek over het probleem. Soms wordt iemand anders naar voren geschoven voor een gesprek. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van HRM, advocaten of vertrouwenspersonen, die doorgaans niet goed zijn geïnformeerd. Zij herhalen slechts het standpunt van uw manager. Typische signalen: Wij zien op dit moment geen aanleiding om het gesprek aan te gaan. Of: Een gesprek zou alleen maar leiden tot een herhaling van zetten. Het werkelijke doel: u stapt zelf op (omdat u het gevoel krijgt dat u deze strijd niet kunt winnen).

Bedreigen en intimideren

Uw manager stuurt aangetekende brieven of dreigt met 'consequenties', met 'sancties', met advocaten, met problemen, met slechte beoordelingen of met ontslag om u de mond te snoeren. Voorbeelden: Hier maak je bij ons geen vrienden mee. of Jouw houding is bij ons slecht gevallen. of Denk jij dat je nog een baan vindt? of We zitten nu met onze bedrijfsadvocaten om de tafel en we zijn ons aan het voorbereiden.

Werk (en reïntegratie) als wapen gebruiken

Uw manager overlaadt u opzettelijk met (stressvol) werk of ontneemt u juist taken om u onder druk te zetten. Het werkelijke doel: u stapt zelf op, of hij creëert hiermee bewust een aanleiding voor nadere stappen tegen u, zoals (opnieuw) een slechte beoordeling, een loonstop of ontslag.